en
公司介绍 产品中心 服务中心 新闻中心 联系我们
产品中心 产品中心

DT007

医用电子体温计 DT007

不含水银,采用高灵敏探头,测温好帮手
电源电压: DC 1.5V,AG3纽扣电池1粒
环境温度: 5℃-40℃
节电功能: 测量完成后10分钟内自动关机

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暂无内容,敬请期待!